• M2 Masato Adachi
  • M2 Katsuyuki Unoki
  • M2 Hiroyuki Obinata
  • M1 Ryoma Kanai
  • M1 Yutaro Takahashi
  • M1 Takuya Takeuchi
  • B4 Yuya Kodama
  • B4 Takumi Taniai
  • B4 Yuta Nozaki
  • B4 Ryunosuke Watanabe